Kérdések és válaszok

Első edzésre milyen felszerelést vigyek magammal?

Ha nincs még GI-d, akkor hozz magaddal egy melegítőnadrágot és egy pólót. A tatamin mezítláb folynak az edzések, de az öltözők, és a mosdók közti közlekedéshez papucs használata kötelező!

Hogyan kell viselkednem a Ju Jitsu edzésen?

A Ju Jitsu edzésen a Dojo Etikett szerint kell viselkedni!

DOJO ETIKETT

MIELŐTT A DOJOBA LÉPSZ

A gyakorló ruhád (gi) mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod vagy foltoznod. Egy javított, foltozott git hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen.
A nők, lányok egyszínű fehér pólót hordhatnak a gi alatt, a férfiak semmit!
Nem viselhetsz semmilyen ékszert, karórát edzés alatt!

A Dojoban mezítláb folyik az edzés, ezért a papucsot szépen rendben, sorban helyezd el, a Dojo bejárata mellett.

A DOJOBAN

Az edzőterem hagyományosan tiszteletet követelő hely, ezért a Dójó-ban nem szabad kalapot, vagy sapkát viselni és nem szabad közönséges szavakat használni. A Dójó-ba cipővel nem szabad belépni. Nem szabad élelmiszert, rágógumit, italokat bevinni. A Dójó-ban enni tilos! Valamennyi helységben tilos a dohányzás!
Amikor belépsz a Dojoba, vagy elhagyod azt, állj meg az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj hangos OSU!-t. Ez jelképezi a Dojo és a bent levők iránti megbecsülésedet.

Ha beléptél a Dojoba és még nem kezdődött el az edzés, sorban menj oda a magasabb övfokozatúakhoz, meghajlással és OSU!-val köszöntsd őket! Kezdd a legmagasabb övfokozatúval!

Ha már bent vagy a Dojoban és nálad magasabb fokozatú lép be várj, amíg ő maga végez a köszöntésekkel, azután menj oda hozzá és köszöntsd!

Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd - ez a tisztelet jele.  A kezeid tartsd egyformán, ne a csuklóját, vagy az alkarját fogd meg a balkezeddel, mert az tiszteletlenség.

Ha feketeöves, vagy az edző lép a Dojoba, a rangidős (legmagasabb övfokozatú)  vezényeljen YOI DACHI!-t és SENSEI / SHIHAN NI REI!-t, a válasz: OSU!

A küzdelmet ne gyakorold, ha az edző nincs jelen.

A DOJO rendes, tiszta és biztonságos állapotának fenntartásáért mindenki felelős.

Tilos a Dojoban enni, inni, rágógumizni és dohányozni. 

AZ EDZÉS KEZDETE

Az edzés kezdetére a rangidős jitsuka álljon az első sor jobb szélére, és rangsor szerint sorakoztassa a csapatot. Igazodj jobbra és előre. Amikor az edző szemben feláll a csapattal, a rangidős vezényeljen YOI DACHI-t, majd üdvözlést: SENSEI / SHIHAN NI REI!-t és OTAGAI NI REI!-t. Mindkettőre válaszolj meghajlással és hangos OSU!-val. Ezzel az edzés elkezdődik. 

AZ EDZÉS

Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le az ajtó mellé, a fal felé nézve SEIZA-ba. Ha az edző szólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg és mondj OSU!-t. Utána gyorsan állj be a sorba! Ilyenkor már ne kezdj el a társaidnak köszöngetni, beszélgetni!
PRÓBÁLJ NEM ELKÉSNI!

Edzés alatt, amikor a sensei bemutat egy technikát, csendben és figyelmesen kell seizaban ülnöd vagy yoi dachiban állnod. A technika bemutatása után hajolj meg a sensei előtt, majd a partnered előtt, és kezd el a gyakorlást.

Soha ne álldogálj tétlenül a tatamin. Gyakorolj, vagy ha úgy szükséges, seizaban, vagy yoi dachiban várj a sorodra.

Ha valamilyen okból feltétlenül meg kell kérdezned senseit, menj oda hozzá (ne hívd oda!), hajolj meg tisztelettudóan, és várj, amíg visszajelez. (Az állva történő meghajlás megfelelő.)

Ha ismered azt a mozdulatot, amit tanultok, és olyannal dolgozol, aki nem ismeri, vezetheted a partneredet. De nem kísérelheted meg kijavítani vagy oktatni edzőtársadat, ha nem vagy a haladó  [danos] szinten.

A lehető legkevesebbet beszélj a tatamin.

Mindig gyorsan hajtsd végre az utasításokat!

Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt kérnél az edzés vezetőjétől. Ha el kell menned, ne mászkálj a csapat és az edző közötti téren.

Mindig a megfelelő megszólítást alkalmazd az edzésvezető felé (SENSEI, SHIHAN) a Dojoban. Ha hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU!-val.

Ha valamit mondani akarsz az edzőnek, várd meg az alkalmas pillanatot pl. két gyakorlat között, Yasume alatt, magyarázat idején, kérdésre,.. és hangos OSU!-val jelezd a szándékodat. Ha az edző megkérdezi mit akarsz, akkor közöld vele.

Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele.

Az edzésed komoly dolog. Ne nevetgélj, ne vihogj, ne beszélj és ne szakítsd meg a gyakorlatot.

Mindig YOI DACHI-ban várd a következő utasítást, hallgasd a magyarázatokat. Soha ne álldogálj csípőre tett kézzel.

Az edzésvezető minden utasításának kérdezés nélkül engedelmeskedned kell a Dojoban. Nem fog olyasmit kérni, amit ő maga ne próbált volna ki. Ha nem tudod helyesen végrehajtani, akkor próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. NE ADD FEL!

A szünetek alatt ne ülj le, ne támaszkodj, ne feküdj le! Csinálj valami hasznosat, ne vesztegesd el az edzésidődet! 

AZ EDZÉS BEFEJEZÉSE

Az edzés végén az edző felsorakoztatja a csapatot és megáll velük szemben. A rangidős, aki az első sor jobbszélén áll, vezényeljen: YOI DACHI-t, majd üdvözlést: SENSEI / SHIHAN NI REI!-t és OTAGAI NI REI!-t. Mindkettőre válaszolj meghajlással és hangos OSU!-val. Ezzel az edzés befejeződik. 

Az edzés utáni rendrakásban valamennyi jitsukának segítenie kell. Általában a jitsukának féltő gonddal kell ügyelniük a teremre, mint tiszteletre méltó helyre.
Mielőtt kilépsz a Dojoból, ne felejts el megállni az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj OSU!-t.

NE FELEDD!

A Dojo etikett ugyanúgy része a harcművészetnek, mint az ütések, rugások stb. Ha nem tanulod meg és nem tartod be, akkor nem harcművészet, amit csinálsz.
Senki sem kényszerít téged, hogy a Ju Jitsu útját járd, járhatod a saját utadat, ha azt jobbnak tartod. Ellenben, ha edzéseken veszel részt, a Dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod, tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levőket, de nem csak őket, hanem minden társadat.

A tisztelet kijár a rangban feljebb lévőknek, tehát kijár neked is a nálad alacsonyabb övfokozatúaktól - EBBEN A SORRENDBEN!

A jitsukának tisztelettel kell viseltetniük Dójó-beli társaik iránt, és nem szabad aláásniuk a Ju Jitsu őszinte légkörét gáncsoskodó, becsmérlő, vagy gúnyolódó viselkedéssel, ugyanígy nem szabad negatív érzéseket belevinni a küzdelembe, ahol ezáltal nemkívánatos sérülés veszélyével járó légkört teremthetnek.
Minden tagnak tartózkodnia kell a rosszindulatú pletykáktól és becsmérlő megjegyzésektől a többi jitsukáról, iskolákról, vagy harci művészeti stílusokról.
Versenyeken illetve rendezvényeken részt venni szándékozó jitsukának a jelentkezés előtt ki kell kérnie az oktatója tanácsát.
Ha a jitsuka szeretne meglátogatni egy másik Dójó-t, ehhez először engedélyt kell, hogy kérjen az oktatójától. Ha egy jitsuka egy társiskolában szeretne edzéseket folytatni, ehhez érvényes szövetségi tagsági igazolvánnyal (BUDO PASS) kell rendelkeznie, és az oktatója írásos ajánlását kell, hogy magával vigye.
A Dójó-ban és azon kívül is valamennyi jitsukának úgy kell viselkednie, hogy az ne vessen rossz fényt a Szervezetére. A jitsukáknak semmi esetre sem szabad az edzésen tanult technikákat úgy alkalmazni, hogy azzal bárkinek szándékosan sérülést okozzanak, kivéve, ha saját, vagy szeretteik élete veszélyben forog.
A jitsukáknak arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben barátságosak és kiegyensúlyozottak legyenek, minden cselekedetükben tartózkodó, megalapozott ítéletet alkossanak és erkölcsös viselkedést tanúsítsanak. Sohase feledkezzenek meg a Ju Jitsu szelleméről.

Soha ne igyál alkoholtartalmú italt amikor giben vagy.

Felhasznált irodalom:

https://www.budoka.hu/kyokushin.html?id=56